κεκτημένε

κεκτημένε
κτάομαι
procure for oneself
perf part mp masc voc sg
κτέομαι
procure for oneself
perf part mp masc voc sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”